ธ.ก.ส. จับมือ ยันม่าร์ ร่วมสานฝันต้นกล้ากีฬาชุมชน

ธ.ก.ส. ร่วมกับ ยันม่าร์ โดยมูลนิธิยามาโอกะ สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน ระดับ ม.1 – ม.3 ที่มีความสามารถด้านกีฬา ในโครงการโรงเรียนธนาคารทั่วประเทศ จำนวน 15 ทุน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาทต่อปี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องราชาเทวะ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ ธ.ก.ส. – ยันม่าร์ สานฝันต้นกล้ากีฬาชุมชน” ระหว่าง นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายซินจิ ซูเอนากะ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ ในการทำกิจกรรมโครงการ ธ.ก.ส. – ยันม่าร์ สานฝันต้นกล้ากีฬาชุมชน และโครงการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนและบุตรหลานเกษตรกร โดยมีมูลนิธิยามาโอกะ (YSF) ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. มุ่งเน้นปลูกฝังความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยการออมให้กับนักเรียนผ่านโครงการโรงเรียนธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร จำนวน 2,239 โรงเรียน มีสมาชิกโรงเรียนธนาคารจำนวนกว่า 800,000 ราย และมียอดเงินฝากรวมกว่า 1,000 ล้านบาท สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกโรงเรียนธนาคาร ที่มีความสามารถด้านกีฬาให้ได้รับโอกาสในการเติบโตไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติ ซึ่ง ธ.ก.ส. ให้ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในพื้นที่โรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายซินจิ ซูเอนากะ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด กล่าวว่า ยันม่าร์ให้ความสำคัญกับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในชนบท ในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง ผ่านกิจกรรมด้านกีฬา และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ ธ.ก.ส. ในการดำเนินโครงการ ยันม่าร์ ธ.ก.ส. สานฝันต้นกล้ากีฬาชุมชน โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิยามาโอกะ (YSF) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 15 ทุนต่อปี รวมปีละ 1,080,000 บาท โดยจะกระจายทุนการศึกษาไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ในส่วนของยันม่าร์จะร่วมกับ ธ.ก.ส. ในการทำกิจกรรมร่วมกันผ่านสาขาของธนาคารในแต่ละจังหวัด พร้อมตั้งเป็นจุดประชาสัมพันธ์โครงการที่ ธ.ก.ส. สาขาในแต่ละพื้นที่ รวมถึงสื่อวิทยุท้องถิ่นที่ทางธนาคารมีอยู่กว่า 60 จังหวัด เพื่อให้เยาวชนในชนบทที่ห่างไกล มีโอกาสรับรู้และสมัครเข้าร่วมโครงการ