กรมการข้าวมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 14 ตัน ช่วยชาวนาเชียงราย หลังกู้ชีวิตทีม “หมูป่า” สำเร็จ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้รับมอบหมายจาก นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 และได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมีและโค้ช จำนวน 13 คน ที่ประสบภัยติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จนออกมาได้ด้วยความปลอดภัยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กล่าวว่า ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องขอแสดงความเสียใจต่อภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้น และขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละของพี่น้องเกษตรกรที่ยินยอมให้สูบน้ำภายในวนอุทยานถ้ำหลวงระบายสู่แปลงนาของตนเอง เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในถ้ำหลวง ซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลานของตนเองจนสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัย
จากการสำรวจพบว่ามีพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร จำนวน 101 ราย ในพื้นที่ตำบลโป่งผา โป่งงาม ศรีเมืองชุม และบ้านด้าย อำเภอแม่สาย ได้รับความเสียหายทั้งหมดประมาณ 1,397.50 ไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้ว ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนันสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอีกด้วย
โดยกรมการข้าวเป็นหน่วยงานที่ดูแลและส่งเสริมด้านการผลิตข้าว ตลอดจนมีความใกล้ชิดกับชาวนา จึงให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ซึ่งรวบรวมจากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี รวมทั้งสิ้น 14,100 กิโลกรัม เพื่อปลูกทดแทนพันธุ์เดิมที่เสียหายในอัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ ประกอบด้วย ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 6,730 กิโลกรัม มอบให้เกษตรกรจำนวน 34 ราย และข้าวเหนียวพันธุ์ กข6  จำนวน 7,370 กิโลกรัม มอบให้เกษตรกรจำนวน 67 ราย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6  เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ปกติมีวันออกดอกประมาณ 20 และ 25 ตุลาคมตามลำดับ เมื่อเกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วจึงควรรีบดำเนินการปลูกใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อให้ข้าวมีช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตให้ผลผลิตเต็มที่