มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือ กพร. ติวเข้มภาษาญี่ปุ่น พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยก่อนทำงาน

มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงานจัดฝึกอบรม “หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนทั่วไปที่จะเข้าทำงานกับสถานประกอบการญี่ปุ่น ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะพัฒนาตนเอง

นางทัศนี สืบวงศ์แพทย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า วัตถุประสงค์หนึ่งของมูลนิธิฯคือการส่งเสริม สนับสนุนรวมทั้งดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน และจากการที่ตนเองเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน ทำให้ทราบว่าสถานประกอบการในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความต้องการแรงงานและหลายแห่งชอบแรงงานไทย เนื่องจากคนไทยมีน้ำใจ มีความอ่อนโยน โอบอ้อมอารี ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนปัจจุบัน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล มีนโยบายสนับสนุนให้คนไทยไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งเชิญชวนให้สถานประกอบการญี่ปุ่นมาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และสนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร “เตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน” โดยได้ประสานงานกับชมรมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นบุญพิศิษฎ์ กรุงเทพฯ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเตรียมบุคลากรก่อนเข้าทำงาน ระยะเวลา 14 วัน รวม 48 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 (อบรม จ.-ศ.) เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บริการผู้ประกอบการและกำลังแรงงาน (ตรงข้ามอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นางสุทัศนี ฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า หลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้มูลนิธิได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานกับสถานประกอบการญี่ปุ่นได้ทั้ งที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวเข้าสอบคัดเลือกเข้าอบรมเพื่อไปทำงานญี่ปุ่น ตามโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (IM-JAPAN) ได้อีกด้วยซึ่งหลักจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ก็จะรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการครั้งนี้ หากมีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและเป็นความต้องการของกำลังแรงงานในการที่จะพัฒนาตนเองในด้านภาษาและด้านอื่นๆ อีก มูลนิธิฯ ก็จะพิจารณาดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรต่อไป