พก. ลงพื้นที่พิษณุโลก จ่อเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ หวังคนพิการเข้าถึงสิทธิในทุกมิติ

วันที่ 28 ก.พ. 63 พก. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนคนพิการ (One Stop Service) ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้คนพิการได้รับการดูแลครบในทุกมิติ รวมทั้งสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการในพื้นที่ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 มี.ค. 63 โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานเปิดงานฯ

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจำลองการจัดบริการสำหรับคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้คนพิการสามารถได้รับบริการในทุกมิติ รวดเร็ว และเข้าถึงสิทธิได้จริง อาทิ การจัดทำบัตรประชาชน การตรวจประเมินความพิการ การจดทะเบียนคนพิการ การขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพ การแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งในด้านการแพทย์ การฝึกอาชีพ การรับสมัครงานคนพิการ การศึกษา รวมถึงเตรียมประสานสถานประกอบการเปิดบูธรับสมัครงานภายในงานด้วย โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วยเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการในพื้นที่ ทั้งนี้ มีนายวันชัย ทิมชม สาธารณสุขอำเภอวังทอง ให้การต้อนรับและร่วมหารือการจัดเตรียมงาน นำโดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ สวนของพ่อ หมู่ที่ 6 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย อธิบดี พก. ได้เดินทางไปโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นพ.อารีย์ เจษฎาญานเมธา รอง ผอ. ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพุทธชินราช ให้การต้อนรับและหารือเรื่องการเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเป้าหมายที่จะเปิดร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใน 12 เขต ต่อไป