มาแล้วค่ะ Start up ปี 2563 รีบสมัครด่วน อบรมภายในเดือนมีนาคม- ต้นเดือนเมษายน เท่านั้น พลาดแล้วรอปีหน้าเลยค่ะ

“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2563” ไม่เสียค่าใช้จ่าย….ด่วนจำนวนจำกัด !
• บุคคลธรรมดาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ
• ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
• ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี
-กลุ่มเป้าหมาย
-สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
-เครื่องหนังและรองเท้า
-อัญมณีและเครื่องประดับ
-ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
อบรมภายในเดือนมีนาคม- ต้นเดือนเมษายน เท่านั้น พลาดแล้วรอปีหน้าเลยค่ะ รายละเอียดคลิ๊ก
https://www.facebook.com/351461422123826/posts/562615131008453/
สอบถาม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 090-737-7533 คุณกรกนก 063-516-6505 คุณเพ็ญพร

สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม