สารคดีสั้น ปปง.ตอน1 รู้ทันขบวนการค้ามนุษย์

Featured Video Play Icon

สารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)