6 ข้อน่ารู้ โคโรนาไวรัส กับฟ้าทะลายโจร

6 ข้อน่ารู้ โคโรนาไวรัส กับฟ้าทะลายโจร

โดยศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร