รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้าและขาออก

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 46 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง             มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 46 ระยะทาง 300 เมตร ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ในระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.   เพื่อดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (I-Girder) สำหรับสถานีภาวนา ของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ รายละเอียดดังนี้

1.วันที่ 6 – 14 มีนาคม 2563 และ วันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยลาดพร้าว 46 ถึง ซอยลาดพร้าว 44 ระยะทาง 300 เมตร โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาออก ทดแทน สำหรับซอยลาดพร้าว 46 และ ซอยลาดพร้าว 44 สามารถเข้า-ออก ได้ตามปกติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว

2.วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 และ วันที่ 23 – 28 มีนาคม 2563 เฉพาะช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณซอยลาดพร้าว 41 ถึง ซอยลาดพร้าว 41/1 ระยะทาง 300 เมตร โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาเข้า ทดแทน สำหรับซอยลาดพร้าว 41/1 สามารถเข้า-ออก ได้ตามปกติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในบริเวณดังกล่าว

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline