สถาบันประสาทวิทยาจัดกิจกรรม วันโรคลมชักสากล (International Epilepsy day)

กรมการแพทย์  โดยสถาบันประสาทวิทยา  เผยโรคลมชักรักษาหายได้ หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกต้องและจดจำง่าย “ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดเอง”

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การโรคลมชักสากล (ILAE) กำหนดให้ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันโรคลมชักสากล เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักเรื่องโรคลมชัก ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโรคนี้สามารถรักษาหายได้ หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม โรคลมชักมีความหลากหลายทางอาการแสดง บางอาการสังเกตยากทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่รู้ตัว เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป กรณีเช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะชักแบบเหม่อลอย เบลอ จำอะไรไม่ได้ชั่วขณะ แต่ระหว่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม หรืออุบัติเหตุจราจรได้ หากมีอาการสังสัยว่าจะเป็นโรคลมชัก ควรพบแพทย์เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมทั้งตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) เพื่อการวินิจฉัย ร้อยละ70 ของผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการได้ด้วยยากันชัก โดยในประเทศไทยมีผู้ป่วยกว่า 5 แสนคน มีการผ่าตัดสมองเพื่อรักษาโรคลมชักที่สถาบันประสาทวิทยา ประมาณร้อยกว่ารายต่อปี สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เป็นหนึ่งในไม่กี่หน่วยงานที่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยวิธีการผ่าตัดและรักษาโรคลมชักอย่างครบวงจร โดยเฉพาะปัจจุบัน มีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง ทำให้ประสิทธิถาพและความปลอดภัยหลังผ่าตัดเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้สถาบันประสาทวิทยารับส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาจากทั่วประเทศ

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชักต้องทำให้ถูกวิธี ที่ผ่านมาพบว่ามีการนำช้อนหรือสิ่งของต่าง ๆ ใส่เข้าไปในปากผู้ป่วยเพื่อป้องกันการกัดลิ้น ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด เพราะการนำสิ่งของต่าง ๆ เข้าปากผู้ป่วย จะเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อฟัน ลิ้น และสิ่งของนั้นอาจจะหลุดลงไปอุดตันในทางเดินหายใจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ เมื่อพบเห็นผู้ป่วยที่มีอาการชัก สามารถให้การช่วยเหลือด้วยการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้ปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เช่น พลัดตกจากที่สูงหรือบ่อน้ำ กระแทกของแข็ง ของมีคม ตลอดจนอันตรายจากสัตว์เลี้ยงหรือยานพาหนะที่สัญจร เป็นต้น ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งหมด เพราะชักจะหยุดได้เองในเวลาไม่เกิน 5 นาที แต่หากชักนานเกินกว่านั้น ควรรีบนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทรแจ้ง 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ ในขณะที่ผู้ป่วยไม่ได้มีอาการชัก ก็จะมีอาการปกติเหมือนคนทั่วไป สามารถเรียนหนังสือ ทำงานได้ตามปกติ สังคมต้องให้โอกาสผู้ป่วยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ไม่ปิดกั้นหรือแบ่งแยกเพียงเพราะป่วยด้วยโรคลมชัก ด้วยความสำคัญนี้ทางสถาบันประสาทวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมวันโรคลมชักสากล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารรัชมงคล เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพื่อการพัฒนาระบบบริการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยในงานจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์โรคลมชักในประเทศไทย” โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  เสวนาเรื่อง การใช้สารสกัดกัญชากับโรคลมชัก  หุ่นยนต์กับการผ่าตัดรักษาโรคลมชัก พร้อมสาระความรู้อีกมากมาย และพบกับคุณเบนซ์ พรชิตา และคุณมิค บรมวุฒิ ที่มาร่วมสร้างสีสันอีกด้วย


#กรมการแพทย์ #สถาบันประสาทวิทยา #โรคลมชักก