รฟม. จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง – อพยพหนีไฟ และสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว ประจำปี 2563

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. จัดการฝึกซ้อมดับเพลิง – อพยพหนีไฟ และสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหว ประจำปี 2563 โดยเป็นการจำลองสถานการณ์เหตุเเผ่นดินไหว เเละสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ โดยต้องอพยพผู้บาดเจ็บออกนอกอาคาร ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ตามบทบาทหน้าที่ในแผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉิน จนสามารถดำเนินการระงับเหตุเบื้องต้นตามความเหมาะสม และจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวตามขั้นตอนจนกลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ รฟม. ได้กำหนดฝึกซ้อมดับเพลิง – อพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน เเละผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. ทุกท่าน มีความพร้อมในการรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ