ประกาศเลื่อนการจัดการวิ่ง Korat Powdurance Marathon 2020

ประกาศเลื่อนการจัดการวิ่ง Korat Powdurance Marathon 2020 เป็นวันที่ 22 พ.ย.63 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และป้องกันการแพร่กระจายจากไวรัส COVID-19