“ประกันสังคม”จับมือ”ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์” รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกับตนมาตรา 40

Featured Video Play Icon

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบสำนักงานประกันสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดร. ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานฝ่ายธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวสมหญิง ส่งเสริมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี