ชป.ปรับแผนฯดึงน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง มาเสริมให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยันมีน้ำเพียงพอตลอดแล้งนี้

กรมชลประทาน ปรับแผนดึงน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองที่มีปริมาณน้ำมาก มาเสริมให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมย้ำไม่กระทบต่อการใช้น้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง วอนทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนฯที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

วันที่ 26 ก.พ. 63 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่3/2563 โดยมี นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง อาคารจุฑามาศ ชั้น4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำว่า ปัจจุบัน (26 ก.พ. 63)    อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 41,922 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 18,161 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยามีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 9,980 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 3,284 ล้าน ลบ.ม. ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง จนถึงขณะนี้มีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 10,575 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 60   ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 2,950 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 66 ของแผน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรมชลประทาน ได้วางแผนดึงน้ำเพิ่มเติมจาก    ลุ่มน้ำแม่กลองไปเสริมให้กับลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งจะไม่กระทบต่อแผนการใช้น้ำของลุ่มน้ำแม่กลองที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มาก โดยการปรับแผนครั้งนี้ จะมีการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาเพิ่มเติมอีก 500 ล้าน ลบ.ม. รวมกับแผนเดิมเป็น 1,000 ล้าน ลบ.ม. และจะดึงน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง มาสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม  อีกประมาณ 350 ล้าน ลบ.ม.

ด้านสถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มเจ้าพระยา กรมชลประทานได้บูรณาการร่วมกับประปานครหลวง ปฏิบัติการ Water Hammer ผลักดันลิ่มความเค็ม จนทำให้ค่าความเค็มที่สถานีประปาสำแลอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนอีกครั้งในช่วงวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 นี้

สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก นั้น กรมชลประทาน ได้วางมาตรการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี ด้วยการเชื่อมเส้นท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปลงอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ กับท่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ไปลงอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลวันละ 0.50 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งขอแบ่งปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแกด ระบายลงสู่คลองวังโตนด ก่อนจะสูบผันน้ำไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำประแสร์ตามลำดับ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างฯไม่ให้ต่ำกว่าระดับเก็บกักต่ำสุด หรือ Dead Storage ในช่วงเดือนเมษายน  พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลดการใช้น้ำลงร้อยละ 10 สามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 0.11 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปตามแผนฯที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้าหน้า     จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด และปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้น้ำร่วมกันอย่างเคร่งครัด หากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถประสานไปได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

************************************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

26 กุมภาพันธ์ 2563