SMEs Pro-active เดือนก.พ. ดันผู้ประกอบการลุยงานนอก 32 งาน คาดสิ้นปีเกิดมูลค่าสั่งซื้อ 153 ลบ.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สรุปผลงานโครงการ SMEs Pro-active ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศถึง 32 งาน คาดการณ์สิ้นปีเกิดมูลค่าสั่งซื้อถึง 153 ล้านบาท

นายสมเด็จ  สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs Pro-active เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสขยายตลาดส่งออกสินค้า โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการ ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ และกิจกรรมที่สร้างโอกาสการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ

“การดำเนินโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่ามีผู้ประกอบการ SMEs ไทยผ่านเกณฑ์และได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 94 ราย และได้เดินทางไปร่วมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้านานาชาติที่ต่างประเทศจำนวน 32 งาน ใน 14 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ คู่ค้า และนักธุรกิจ ในประเทศนั้นๆ เป็นอย่างดี อาทิ เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการไปร่วมงาน PROPAK PHILIPPINES ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และงาน Tokyo International Gift Show Autumn/Spring ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ส่วนวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Ambiente Frankfurt  2020 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  ซึ่งถือเป็นงานแสดงสินค้าอุปโภคบริโภคระดับนานาชาติที่สำคัญของโลก ประกอบด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ สินค้าในครัวเรือน ของตกแต่งบ้าน และเครื่องประดับตกแต่ง บริการไอเดียออกแบบบ้าน ของขวัญ   อัญมณี สินค้าแฟชั่น เป็นต้น มีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 4,600 ราย จาก 93 ประเทศทั่วโลก และเมื่อวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ ยังมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน PRODEXPO 2020 ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซียด้วย โดย DITP คาดผลตอบรับจากการเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะเกิดมูลค่าสั่งซื้อประมาณ 5,100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 153,000,000 บาท”

ปัจจุบัน เป็นการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562-2564) แล้ว ซึ่งร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ถือเป็นการขยายโอกาสทางการค้าในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยสนับสนุนสินค้าและบริการทุกประเภท รวมถึงสินค้าเป้าหมายสำคัญตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยวงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 12 ครั้ง แบ่งเป็นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ  จำนวน 6 ครั้ง และการเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และกิจกรรมนําเสนอผลงาน (Business Pitching) เพื่อขายและ/หรือระดมเงินทุนจำนวน 6 ครั้ง ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าพื้นที่ ค่าคูหา ค่าประกันภัยในงาน ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และต้องการพัฒนาศักยภาพตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถทางการส่งออก สามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02-507-7783 หรือ 7786

……………………………………………….