ก.แรงงาน พร้อมจัดแข่งขันฝีมืออาเซียน

รมว.แรงงาน ติดตามความคืบหน้า เตรียมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 กำหนดปฏิบัติงาน 3 ระยะ  ก่อนวันแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน และหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ติดตามความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12  โดยมอบนโยบายให้ กพร. วางแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็น 3 ระยะ ระยะแรกเป็นการวางแผนการปฏิบัติงานก่อนถึงวันแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ระยะที่ 2 เป็นการวางแผนในระหว่างการแข่งขัน และระยะที่ 3 มีการวางแผนการปฏิบัติงานหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น

กพร. ได้จัดวางคณะทำงานดูแลความเรียบร้อยในส่วนต่างๆ จำนวน 4  ด้าน ได้แก่ ด้านการต้อนรับ ประกอบด้วย ฝ่ายต้อนรับแขกต่างประเทศ ซึ่งดูแลและอำนวยความสะดวกตั้งแต่สนามบิน เข้าที่พัก การเดินทางและอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย จนถึงวันเสร็จสิ้นการแข่งขันและเดินทางกลับประเทศ ฝ่ายต้อนรับผู้ร่วมชมงาน ดูแลและอำนวยความสะดวกในการประสานงานในเรื่องการเดินทางจุดรับ-ส่ง ตามจุดต่างๆ ไปยังสนามแข่งขัน อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เข้าชมงาน ซึ่งในฝ่ายนี้จะมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจำนวน 50 คนทำหน้าที่บริการ

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า อีก 3 ด้าน คือ ด้าน Logistics งานด้านนี้จะทำหน้าที่ตั้งแต่การดูแลข้อมูลเที่ยวบิน โรงแรมที่พักของคณะผู้แทนอาเซียน จัดหารถรับ-ส่ง ผู้แทนระดับรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนอาเซียน คณะผู้แทนอาเซียน จัดหารถนำขบวน และอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดรถบัสรับ-ส่งผู้เข้าชมงานกว่า 20 คัน ด้านความปลอดภัย คณะทำงานและดูแลในด้านนี้ ประกอบด้วยตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า 350 นาย ดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ด้านพยาบาล พร้อมรถพยาบาลไว้บริการและอำนวยความสะดวกอีกด้วย

อีกด้านที่ขาดไม่ได้และมีรายละเอียดของงานค่อนข้างมากคือ ด้านการจัดเตรียมสถานที่จัดงานแข่งขัน ซึ่งคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดูสถานที่ และติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด อาทิ งานติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบ IT การจัดวางเครื่องจักรหนัก การติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการแข่งขัน เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งฝ่ายนี้จะดูแลจนถึงการรื้อถอนส่วนต่างๆ ที่มีการติดตั้งดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานตรวจสอบระบบและควบคุมการขนส่งลังเครื่องมือของผู้เข้าแข่งขันแต่ละประเทศด้วย

“การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ต้องวางแผนการทำงานอย่างละเอียด โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่มีความชำนาญแต่ละด้าน มาทำหน้าที่วางแผนและกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานถึงวันละ10,000 คน และที่สำคัญคือการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประเทศสมาชิก ทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้แทน ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนถึงสื่อมวลชนทุกแขนง ที่เดินทางมายังประเทศไทยในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 1,300 คน” อธิบดี กพร.กล่าว