หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดห้องประชุมเพื่อนักศึกษาอย่างเป็นทางการ

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ. เกศินี วิฑูรชาติ (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อม นางรัชนี นพเมือง (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ ผศ. เอกรินทร์ ยลระบิล (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดห้องประชุมกลุ่มย่อย (Study room) อย่างเป็นทางการ โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบสนองความต้องการในการเข้าใช้บริการของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้