อธิบดี ชป. สั่งการโครงการชลประทาน ร่วมภารกิจดับไฟป่า พร้อมเดินหน้าช่วยพื้นที่ประสบภัยแล้ง

สถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยราษฎรทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เน้นย้ำให้ราษฎรทุกพื้นที่จะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลน  

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน เป็นหนึ่งหน่วยงานที่เดินหน้าให้ความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำให้แก่ราษฎรทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องจักรต่างๆ เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ประกอบกับมีเศษใบไม้แห้งที่เป็นเชื่อเพลิงอย่างดี ส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันในหลายพื้นที่ ซึ่งได้สั่งการไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้ร่วมเฝ้าระวัง ติดตาม และสำรวจพื้นที่โดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่อยู่ในความดูแล เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป่า

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ที่จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว บริเวณประตูระบายน้ำ(ปตร.)บ้านยางกลาง คลองส่งน้ำ 1 ขวา และบริเวณหน้าวัดวังน้ำเย็น เพื่อติดตามการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร(ไม้ผล) “แปลงใหญ่มะม่วง” อ.สามโก้ และสนับสนุนน้ำเพื่อรักษาพันธุ์ปลา ที่อาศัยอยู่ในสระน้ำวัดวังน้ำเย็น ที่จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านเกราพัฒนา หมู่ 16 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง และหมู่ที่ 1 , 4 และ 8 ตำบลบ้านหัน​ อำเภอสีคิ้ว ที่จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง บริเวณหมู่ 6 ตำบลสนามคลี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำ

สำหรับภารกิจด้านสนับสนุนการดับไฟป่าบริเวณเขาขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นั้น กรมชลประทาน ได้ส่งรถบรรทุกน้ำ 8 คัน พร้อมเครื่องจักรส่วนหนึ่ง เข้าไปช่วยเติมน้ำให้กับจุดปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะร่วมปฏิบัติภารกิจนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ที่จังหวัดตราด เกิดไฟไหม้ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำสะพานหิน อำเภอเมืองตราด ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โครงการชลประทานตราด ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าว จนสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ววานนี้(24 ก.พ. 63) แต่ยังคงกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสียหายและไฟป่าที่อาจจะลุกโซนขึ้นมาได้อีก

อนึ่ง กรมชลประทาน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด และปฏิบัติตามแผนการจัดสรรน้ำอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่จำกัด เพื่อให้ทุกพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคไม่ขาดตลอดฤดูแล้งนี้ ทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ หรือมีข้อสักถามสามารถประสานไปได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460


ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์