เลื่อนจัดกิจกรรม Smart Drive by bem ครั้งที่ 4

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม Smart Drive by bem  ครั้งที่ 4 (วันที่ 21 มีนาคม 2563)  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไข้หวัดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19   ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ทางคณะผู้ดำเนินงานขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน หากสถานการณ์คลี่คลายแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่านในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป