ชุมชนดินแดง… “วันวานที่ทรงจำ สู่อนาคตที่มั่นคง”

       

กคช.จัดกิจกรรมต้อนรับสู่บ้านใหม่ ” วันวานที่ทรงจำ สู่อนาคตที่มั่นคง” ส่งผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายเข้าอยู่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการเคหะแห่งชาติ พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารฯ และมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัยแฟลตที่ 18 – 22 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้กำหนดให้ผู้อยู่อาศัยกลุ่มดังกล่าวย้ายเข้าอยู่ในอาคารพักอาศัยแปลง G ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม  2561เป็นต้นไป โดยจะเริ่มขนย้ายเข้าห้องพักอาศัยชั้นที่ 8 – 28 ตามลำดับ ทั้งนี้จะดำเนินการขนย้ายเพียงวันละ 6 – 8 ห้อง เพื่อความคล่องตัวและสะดวกในการขนย้าย นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกให้การสนับสนุนพาหนะและกำลังพลพร้อมด้วยนายทหารในการกำกับดูแลอำนวยความสะดวกในการขนย้ายให้แก่ผู้อยู่อาศัย รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง มาช่วยดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจรระหว่างการขนย้ายอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมต้อนรับสู่บ้านใหม่ “วันวานที่ทรงจำ สู่อนาคตที่มั่นคง” ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการส่งผู้อยู่อาศัยจากห้องเช่าอาคารแฟลตเดิม และต้อนรับเข้าอยู่ในอาคารพักอาศัยแปลง G เพื่อให้กำลังใจและแสดงถึงความจริงใจ ความห่วงใยของการเคหะแห่งชาติที่มีต่อผู้อยู่อาศัยด้วยการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม เสมือนเป็นพันธะสัญญาที่แสดงให้เห็นว่า การเคหะแห่งชาติห่วงใยผู้อยู่อาศัยดุจญาติมิตรคนสำคัญ