ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องทดสอบหาจุดรั่วท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตั้งแต่แยกบางพลู ถึงถนนกาญจนาภิเษก
 • ถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ถนนนครอินทร์ ถึงถนนบางกรวย-ไทรน้อย
 • ถนนรัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ถึงถนนราชพฤกษ์
 • ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ปากซอย ถึงคลองประปา
 • ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ปากซอยวัดคงคา ถึงเทศบาลตำบลบางม่วง
 • ถนนบางม่วง-บางคูลัด ตั้งแต่ปากซอย ถึงคลองประปา
 • ถนน รพช.นบ. 4002 (บ้านบางโค-บ้านกำนันสมจิตร, ซอยประชาอุทิศ) ตั้งแต่ปากซอย ถึงคลองประปา
 • หมู่บ้านพระปิ่น 3 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้
 • ถนนโยธาธิการ นบ.2031 (สายแก้วอินทร์) ตั้งแต่ปากซอย ถึงหมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ
 • ซอยวัดเสาธงหิน ตั้งแต่ปากซอย ถึงวัดเสาธงหิน
 • ถนนโยธาธิการ นบ.2014 (แยก ทล. หมายเลข 304 – วัดสังวรพิมลไพบูลย์) ตั้งแต่ปากซอย ถึงวัดปรางค์หลวง

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android