ชป.ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนสนับสนุนน้ำช่วยภารกิจดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน สนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนสนับสนุนน้ำและรถบรรทุกน้ำร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ต่างๆ ลดการลุกลามของไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ทำลายสุขภาพประชาชน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับรายงานจากนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่สันตึง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลเคลื่อนที่ ส่งน้ำระยะ 1,000 เมตร ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา เพื่อสูบน้ำไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๋มเป้ง และอ่างเก็บน้ำห้วยฮวก สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 450 ราย สวนลำใยอีกกว่า 900 ไร่ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหน้าประตูระบายฝายดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ สำหรับเป็นจุดจ่ายน้ำให้แก่รถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยพื้นที่การเกษตร และสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง

ในส่วนของสถานการณ์ไฟป่าที่ลุกไหม้บนเทือกเขาและลุกลามเข้าใกล้พื้นที่ป่าบริเวณหลังโรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานได้ร่วมกันเข้าดำเนินการดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์เริ่มบรรเทาลงแล้ว แต่เนื่องจากมีลมกระโชกแรง ไฟลุกลามไปติดเทือกเขาอีกหลายลูกกินพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งมีควันไฟปกคลุมหลายหมู่บ้านขี้เถ้าปลิวว่อนลอยเต็มท้องฟ้าตกใส่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน นั้น กรมชลประทาน ได้ส่งรถบรรทุกน้ำรวม 8 คัน พร้อมเครื่องจักรกล เข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสนับสนุนภารกิจดับไฟป่านี้จนกว่าสถานการณ์จะสงบในระยะต่อไป

อนึ่ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยในพี่น้องประชาชน หลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง และหมอกควันจากปัญหาไฟไหม้หลายแห่ง ได้สั่งการให้    กรมชลประทาน จัดเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังคน พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ตลอดจนสนับสนุนน้ำช่วยในภารกิจดับไฟป่าที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันทั่วประเทศ หากต้องการความช่วยเหลือประสานโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

******************************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

24 กุมภาพันธ์ 2563