กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลังภาครัฐ – เอกชน ชวนคนไทยร่วมแสดงพลัง “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ในงาน DIP Mini Marathon 2020 1 มี.ค. นี้ พร้อมกันที่กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง “DIP Mini Marathon 2020 : Stop Piracy ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม”ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มเซ็นทรัล ลาซาด้า แอนิเมชั่นอินเตอร์เนชั่ลแนล(ประเทศไทย) เฮ้าส์โอสถสภา สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) วินเนอร์คอสเมด บริษัทโกคอนเน็กซ์ และบริษัทเข็มเหล็ก ตลอดจนผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เตรียมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “DIP Mini Marathon 2020 : Stop Piracy ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกคนไทยให้เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความตระหนักรู้ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างบุคลากรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่อไป

Print

กิจกรรมเดิน-วิ่ง “DIP Mini Marathon 2020 : Stop Piracy ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” จะแบ่งเส้นทางการวิ่ง 2 ระยะ คือ Fun Run 3 กิโลเมตร และ 13 กิโลเมตร ในเส้นทางกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) – สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.runlah.com/events/dip20 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Page : DIP Mini Marathon 2020 หรือสอบถามข้อมูล โทร.02-5474696 สายด่วน กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 1368

———————————–
#วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
24 กุมภาพันธ์ 2563