เปิดแล้ว! คลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2 มีนาคมนี้ พบกับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ที่อาคารกรมการแพทย์ (DMS6) ภายในกระทรวงสาธารณสุข … ขอเชิญผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะที่ 3 และ 4 ลงทะเบียนเข้ารับบริการฟรี ในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 น. ผู้สนใจลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.30 น. (รับเฉพาะผู้ป่วยที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น) สอบถามโทร. 09-7005-4041 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1695264863949608&id=643148052494633