ประกาศการประปานครหลวง (ด่วนมาก) เรื่อง การซ่อมวาล์วประตูน้ำของท่อส่งน้ำ ขนาด 2000 มิลลิเมตร พบอุปสรรค

ตามที่ การประปานครหลวง (กปน.) ตรวจสอบพบประตูน้ำของท่อส่งน้ำขนาด 2,000 มิลลิเมตร ชำรุด บริเวณใกล้แยกศูนย์วัฒนธรรม ในช่วงเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และได้วางแผนการซ่อมตามที่แจ้งไปในประกาศก่อนหน้านี้ ซึ่งผลการซ่อมครั้งล่าสุดแล้วเสร็จเมื่อเวลา 23.50 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ล่าสุด พบว่าวาล์วประตูน้ำที่จัดซ่อมไม่ทำงาน ส่งผลให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าสถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าวได้ อย่างไรก็ตาม กปน. ได้เร่งผันน้ำจากสถานีสูบจ่ายน้ำโดยรอบเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ และจะดำเนินการเปลี่ยนชุดวาล์วประตูน้ำอีกครั้ง ในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้เวลาดำเนินการราว 4 ชั่วโมง
คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถจ่ายน้ำประปาได้ เวลา 18.00 น. โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล  ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนพระราม 9 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกตัดถนนรามคำแหง
  • ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนพระราม 9 ถึงแยกตัดถนนลาดพร้าว
  • ถนนลาดพร้าว ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรัชดาภิเษก ถึงแยกตัดถนนศรีนครินทร์
  • ถนนประชาอุทิศ ถนนเทียมร่วมมิตร ทั้งเส้น
  • ถนนรามคำแหง ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 1 ถึงซอยรามคำแหง 130
  • ถนนเสรีไทย ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 1 ถึงซอยเสรีไทย 69

การประปานครหลวงขอกราบอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และจะดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android ทั้งนี้ กปน. ได้จัดเตรียมรถน้ำไว้ให้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ โทร. 1125

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

การประปานครหลวง