ชป.ส่งรถบรรทุกน้ำช่วยดับไฟป่าลุกลามมาถึง รร.นายร้อย จปร. จ.นครนายก

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดไฟป่าลุกไหม้เข้าไปใกล้กับบริเวณโรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก นั้น ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ใกลเคียงประกอบไปด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการชลประธานนครนายก โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา และสำนักงานชลประทานที่ 9 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง รวม 5 คัน เพื่อป้องกันพื้นที่โรงเรียนนายร้อยฯ และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ ยังได้สำรองรถบรรทุกน้ำไว้อีก 2 คัน ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ จะร่วมปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าจนกว่าสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติในระยะต่อไป

*****************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22 กุมภาพันธ์ 2563