Motorbike café คึกคัก เปิดแล้วรุ่นแรก

Motorbike café เปิดแล้วรุ่นแรกที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบกันรุ่นต่อไปที่กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า Motorbike café เป็นความร่วมมือระหว่างกพร.และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เพื่อร่วมกันฝึกอบรมให้กับแรงงานที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ การขายเครื่องดื่มเคลื่อนที่ (Motorbike café) โดยใช้รถจักรยานยนต์ เป็นพาหนะในการนำสินค้าไปจำหน่ายยังแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อให้สามารถบริการได้ทั่วถึง เคลื่อนที่ได้ง่ายและใช้พื้นที่น้อย สำหรับรุ่นแรกฝึกอบรมที่วิทยาลัยการแรงงาน ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร อบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563  มีผู้เข้าอบรมจำนวน 34 คน โดยในวันแรกวิทยากรจาก บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม การผสมเครื่องดื่มแต่ละประเภท โดยมีสูตรการผสมเครื่องดื่มแต่ละชนิดในอัตราส่วนที่กำหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งรสชาติความอร่อย และคงความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดื่ม Motorbike café โดดเด่นที่รสชาติและราคาที่เป็นกันเอง เริ่มต้นเพียง 25 บาทเท่านั้น

อธิบดี กพร. กล่าวต่อไปว่า การอบรมในวันที่ 2 จะเป็นการให้ความรู้ ด้านการทำบัญชี การคิดต้นทุน  การวางแผนการตลาด และการจัดหาเงินทุน โดยธนาคารออมสิน จะให้คำแนะนำและมีบริการสินเชื่อเพื่อการลงทุนในครั้งนี้ด้วย และมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน ดังนั้นผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้และเงินทุนในการประกอบอาชีพ สำหรับการฝึกในรุ่นต่อไปจะจัดอบรมให้กับแรงงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 และต่อด้วยรุ่นที่ 3 จัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา รับผู้เข้าอบรมสูงสุด 50 คนต่อรุ่น ซึ่งมีแผนการฝึกในจังหวัดอื่นๆ อีก 10 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ อุบลราชธานี เชียงใหม่ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร และลำปาง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 13 แห่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าอบรมที่จังหวัดนครราชสีมาสมัครได้ที่ https://forms.gle/Q5RWvoZHiWngzFbz5 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035

………………………………