พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 “ผูกข้อมือผูกใจ…ผูกไว้ผูกกัน…เกิดสายสัมพันธ์ ลูกๆ 072 ลำพูน”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ผูกข้อมือผูกใจ…ผูกไว้ผูกกัน…เกิดสายสัมพันธ์ ลูกๆ 072 ลำพูน” ให้แก่เพื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ

โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ กิจกรรมการแสดงจากรุ่นน้องมอบให้รุ่นพี่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากผู้บริหารแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้มีคุณูปการอย่างสูง นางสายพิณ พหลโยธิน, ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์) และท่านผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ และกิจกรรมกตัญญูกตเวทีมอบให้ผู้บริหาร คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จากผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 108 คน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

……………………………….