ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ​ฯ​ จังหวัด​นนทบุรี​ จัดกิจกรรม​ขอบคุณทุกพลังแห่งการให้ “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

วันที่​ 21​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ณ​ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ​ชลประทาน มศว.​ จ.นนทบุรี​ : รศ.ดร.สมชาย​ สันติ​วัฒนกุล​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​  เป็น​ประธาน​ พร้อมด้วย​ นายวิชัย​ บรรดาศักดิ์​ นายกเทศมนตรี​นครปากเกร็ด​ โดย​มี  แพทย์หญิงกนิษฐา​ กิจสมบัติ​  ผู้กล่าวรายงานในฐานะประธานคณะทำงานจัดกิจกรรมขอบคุณผู้มีอุปการะคุณกล่าววัตถุประสงค์​การจัดกิจกรรม​ขอบคุณ​ผู้บริจาคเงินซื้อเครื่อง​มือแพทย์​ให้อาคาร​ผู้ป่วย​ 20​ ชั้น​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรสิทธิ์​  ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน กล่าวว่า​  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ​ ชลประทาน เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์ สุขภาพ และการฟื้นฟูส่งเสริมสุขอนามัย รวมทั้งการให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยรักษาประชาชนอย่างครบวงจร  ภายใต้วิสัยทัศน์  “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ” ควบคู่ไปกับการเป็นโรงพยาบาลแห่งความดีงามและโรงพยาบาลคุณธรรม ตามรอยแนวทางของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ที่กล่าวไว้ว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

ล่าสุดได้ขยายการบริการโดยเปิดอาคารใหม่สูง 20 ชั้น ชื่อว่าอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ซึ่งอาคารแห่งนี้เปิดบริการได้ด้วยแรงสนับสนุนและแรงศรัทธาจากเงินบริจาคของประชาชนและองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะวัดชลประทานรังสฤษดิ์ และกรมชลประทาน ผู้ที่เป็นเหมือนครอบครัวที่สนับสนุนในทุกๆ ด้านเสมอมา  ซึ่งทุกพลังแห่งการให้นี้จะนำไปซึ่งการพัฒนาให้แพทย์ พยาบาล และการมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ศรัทธาของท่านช่วยเติมเต็มให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น​ ในวันนี้ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถเปิดอาคารผู้ป่วย 20 ชั้นแห่งนี้ได้ ก็เพราะน้ำใจจากการให้ของท่าน ขอบคุณที่ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สร้างสุขภาพดีให้ชุมชน “ยิ่งให้ … ยิ่งได้”

…………………………………………