รมว.พม.เปิดโครงการ “จังหวัดต้นแบบ อยุธยาเมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จังหวัดต้นแบบ อยุธยาเมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมกิจกรรม KICK OFF เปิดตัวโครงการฯ และเยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ และเครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ เข้าร่วมงาน ณ วัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา