วัดโพธิ์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลไวรัส COVID – 19 พร้อมร่วมทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) พร้อมด้วย ดร.รัชนี  จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภก.ปรีดา ตั้งตรงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวดแผนโบราณวัดโพธิ์และในเครือเชตวัน และภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้ห่างไกลไวรัส COVID – 19 พร้อมร่วมทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว เพื่อสร้างความสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ได้ร่วมแจกหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น และเจลล์ล้างมือ จำนวน 200 ชิ้น ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กทม.

…………………………………………