กปน. จับมือกรมชลประทาน ปฏิบัติการกระแทกน้ำ Water Hammer ครั้งที่ 5 ลดปัญหาน้ำทะเลหนุน 21-24 ก.พ. นี้

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน และ กปน. ดำเนินการตามปฏิบัติการ Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation (กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) เพื่อลดการรุกล้ำของน้ำเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. โดยการหยุดการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปาในช่วงน้ำลง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในขณะที่กรมชลประทาน ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก และส่งน้ำผ่านคลองสาขาเพื่อนำน้ำจากด้านตะวันตกมาเจือจางเพื่อปล่อยมวลน้ำก้อนใหญ่ลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยา ในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งเปิดประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ในช่วงน้ำลงเพื่อเร่งกระแทกน้ำลงอ่าวไทยให้เร็วขึ้น และปิดในช่วงเวลาน้ำขึ้นเพื่อชะลอการหนุนของน้ำให้ช้าลง นอกจากนี้ กปน. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักการระบายน้ำได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มการสูบน้ำดิบจากคลองประปาฝั่งตะวันตก ผันลงสู่คลองบางโสน บางเลน และระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยเจือจางและผลักดันลิ่มความเค็ม รวมทั้งขอความร่วมมือระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากอุโมงค์ยักษ์ กทม. ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน ประมาณ 30 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็นการสนับสนุนปฏิบัติการ Water Hammer  ด้วย ซึ่งผลการปฏิบัติการ Water Hammer ครั้งที่ผ่านมา ในช่วงวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถผลักดันลิ่มความเค็มจากน้ำทะเลหนุนสูง ให้ไกลจากสถานีสูบน้ำดิบสำแลได้กว่า 11 กิโลเมตร โดยครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5) จะดำเนินการระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเตรียมรับมือและบรรเทาผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ นี้

กปน. ขอขอบคุณกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.) และ กทม. สำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำจาก กปน. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสำรองน้ำประปาในช่วงเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานปกติไว้เพื่อการบริโภค ตลอดจนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกรั่วซึม นอกจากนี้ หากประชาชนพบท่อแตกรั่วในที่สาธารณะ สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Line @ ในชื่อ @MWAthailand

………………………………