กรมการจัดหางาน จับมือ ธนาคารกรุงไทย เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ต่ออายุแรงงานต่างด้าว ใช้ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และ นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ค่าใบอนุญาตทำงานและเงินหลักประกัน ตอบโจทย์อำนวยความสะดวกนายจ้าง-คนต่างด้าว สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่บัดนี้  สะดวก ใช้บริการได้ทุกช่องทาง

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ค่าใบอนุญาตทำงานและเงินหลักประกัน ร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียม การต่ออายุแรงงานต่างด้าวตามมติ  คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการ มีความสะดวกสบาย สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังสามารถทำนอกเวลาราชการได้ด้วย โดยให้บริการชำระทางธนาคารกรุงไทย ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. สาขาของธนาคาร (Teller) และรถ Mobile Banking ค่าบริการรายการละ 10 บาท 2. ทางตู้ATM/ADM ค่าบริการรายการละ 5 บาท 3. ทาง Krungthai Corporate Online ค่าบริการรายการละ 5 บาท

……………………………………………….