25 – 26 ก.พ. 63 กรมทางหลวงแจ้งปิดการจราจร บริเวณสะพานต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ช่วงเวลา 22.00 น. – 05.00 น. เพื่อติดตั้งคานสะพาน

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งปิดการจราจรบริเวณสะพานต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 ฝั่งพุทธมณฑลมุ่งหน้าศาลายา และมุ่งหน้ากรุงเทพ เพื่อติดตั้งคานสะพาน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.00 น. – 05.00 น. โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ระหว่างปิดการจราจร สามารถใช้เส้นทางเลี่ยง ได้ดังนี้

  1. แยกซ้ายเข้าถนนบรมราชชนนีขาออก
  2. แยกซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 5
  3. กลับรถมุ่งหน้าศาลายา
  4. กลับรถแล้วแยกซ้ายเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีขาเข้ากรุงเทพ
  5. แยกซ้ายมุ่งหน้าศาลายา

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง  ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

………………………………………………………………..

21 กุมภาพันธ์ 2563