‘รมช.พาณิชย์’ หารือยูเครน เดินหน้าจัดประชุม JTC ครั้งแรก มุ่งยกระดับการค้าการลงทุน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือเอกอัครราชทูตยูเครน สบช่องหาแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เตรียมเดินหน้าจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าครั้งแรก พร้อมชวนนักลงทุนยูเครนเข้ามาลงทุนใน EEC และผลักดันให้นำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค จากไทยมากขึ้น

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายแอนดรีย์ เบชตา เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสแนะนำตัว จึงใช้โอกาสนี้หารือถึงแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า ยูเครนเป็นตลาดใหม่ในยุโรปที่กำลังเติบโต มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 3.6-4.2 ต่อปี จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้า การลงทุน ระหว่างสองประเทศ และได้เชิญชวนนักลงทุนยูเครนเข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เนื่องจากยูเครนมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมผลิตอากาศยานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมเคมีและยา ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC รวมทั้งผลักดันให้ยูเครนนำเข้าสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น อาหารแปรรูป จากไทยมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน และยังเป็นการสร้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยผ่านการค้าระหว่างสองประเทศ

นายวีรศักดิ์ เสริมว่า นอกจากนี้ยังหารือถึงการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-ยูเครน ครั้งที่ 1 ที่ยูเครนเสนอเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ กรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับยูเครน รวมถึงแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกันในอนาคต

ทั้งนี้ ยูเครนเป็นคู่ค้ารายสำคัญอันดับที่ 56 ของไทย โดยเมื่อปี 2562 การค้ารวมมีมูลค่า 555 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยูเครนมูลค่า 103 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น และมีการนำเข้าจากยูเครนมูลค่า 452 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าที่สำคัญจากยูเครน ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

—————————————-

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

21 กุมภาพันธ์ 2563