กคช.จัดประกวดโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (EM) หมดเขตส่งผลงาน 26 ก.ค. 61

การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงสร้างสรรค์ผลงานผ่านการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาต่อยอดมาจาก (EM) ภายใต้แบรนด์การเคหะแห่งชาติ โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา) ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาต่อยอดจาก (EM) ประเภท น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม  น้ำยาล้างจาน และน้ำยาอเนกประสงค์ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย สวยงามสะดุดตา เป็นที่จดจำได้ง่าย สามารถสื่อความหมาย “ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (EM)” ออกมาได้เป็นอย่างดี ภายใต้แบรนด์ การเคหะแห่งชาติ ชิงเงินรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัล   รองชนะเลิศมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานตราสัญลักษณ์เข้าประกวดได้ไม่เกิน  3 ชิ้น และสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น ซึ่งโลโก้ดังกล่าวต้องมีความสวยงาม ทันสมัย สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ และมีตราสัญลักษณ์ของการเคหะแห่งชาติ พร้อมอธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบและความหมายของผลงานความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ส่งผลงานเป็นภาพสีที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของการเคหะแห่งชาติและสัญลักษณ์ของการรักษาสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับโปรแกรมที่สามารถปรับแก้ไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล JPEG, TIFF หรือ PNG มีรายละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI และมีขนาดไม่เกิน 5×5 cm.

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : nhateam5157@gmail.com โดยระบุหัวข้อ “ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แบรนด์การเคหะแห่งชาติ” พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้ส่งผลงาน พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา (แสกนไฟล์เป็น PDF) หลังจากนั้นจะประกาศรายชื่อและจำนวนผลงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 และจะประกาศผลการตัดสินทาง nhateam51571@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริหารชุมชน การเคหะแห่งชาติ อาคาร OTOP ซอยนวมินทร์ 13 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 0 2351 6464 และ 08 1734 2215