ซีพีแรม ปล่อยปู 200,000 ตัว เกาะเสร็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (คนกลาง) พร้อมด้วย ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง (ที่ 2 จากขวา) และนายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยา(ที่ 2 จากซ้าย) กับนายสราวุธ คาน รองนายกเทศบาลตำบลพุมเรียง  เดินหน้าสานต่อโครงการ“ปูม้า ยั่งยืน คู่ทะเลไทย” มุ่งหวังเพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศน์ทะเลไทย ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนของอาหาร

โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า บ้านพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปล่อยลูกปูม้ากว่า 200,000 ตัว พร้อมทั้งร่วมเก็บขยะบนพื้นที่เกาะเสร็จ ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทางท้องทะเลที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นเกาะที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติเหมาะต่อการอนุบาลสัตว์จากท้องทะเลไทย โดยมีการลงพื้นที่ร่วมกันทั้ง บริษัท ซีพีแรม จำกัด, กรมประมง , กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง , ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี , องค์กรประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , ส่วนราชการอำเภอพุมเรียง , บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด, กลุ่มอนุรักษ์พันธ์ปูม้า ธนาคารปูชุมชนพุมเรียง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 150 คน ณ เกาะเสร็จ  เมื่อที่ผ่านมา

…………………………………………………………