ปศุสัตว์เดินหน้าสร้างการรับรู้มาตรฐานคอกสุนัข

กรมปศุสัตว์ส่งสารวัตรปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบการค้าสัตว์ในตลาดนัดจตุจักร พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรฐาน  การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข เร่งออกประกาศสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่ขายสัตว์เลี้ยงภายในเมษายนนี้ แนะนำประชาชนเลือกซื้อลูกสุนัข-แมวจากคอกที่ได้มาตรฐานมีใบรับรองการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข ซึ่งปัจจุบันมีผลใช้บังคับแล้ว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าสุนัข โดยเช้าวันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งประกาศกระทรวงเกษตรฯ ฉบับดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการคอกสุนัขมีการจัดการเลี้ยงที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพสุนัข สวัสดิภาพสัตว์ และป้องกันการระบาดของโรคที่สำคัญ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หัดสุนัข โรคลำไส้อักเสบติดต่อของสุนัข ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตลูกสุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรงและสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เลี้ยงและลดปัญหาด้านสาธารณสุข ในกรณีเกิดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว์ต้องปฏิบัติตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และคำแนะนำของกรมปศุสัตว์ หากพบว่าสัตว์เลี้ยงมีการป่วยและการตายผิดปกติ ให้แจ้งสัตวแพทย์เข้าตรวจสอบปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมาย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 จำนวน 3 เรื่อง คือ การจัดสวัสดิภาพสุนัขในฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข การจัดสวัสดิภาพแมวในฟาร์มเพาะพันธุ์แมว และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่ขายสัตว์เลี้ยง รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 เพื่อให้เกิดมาตรฐานในระดับเดียวกัน ซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำร่างประกาศกระเกษตรฯ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ต่อไป และคาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนเมษายนนี้

“กรมปศุสัตว์ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อสุนัข ควรเลือกซื้อจากคอกสุนัขที่ได้มาตรฐาน ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคจากสัตวแพทย์ มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจะได้ลูกสุนัขที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจากคอกสุนัขแห่งใด เมื่อนำไปเลี้ยงแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมส่วนรวม และหากนำสัตว์ที่เลี้ยงไว้มาปล่อยทิ้งจะเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมาย สร้างปัญหาให้กับสังคม ส่งผลต่อเนื่องถึงการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย จะทำได้ยากยิ่งขึ้น” นายสัตวแพทย์สรวิศกล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการและประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือพบเห็นการกระทำผิดด้านปศุสัตว์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ ซึ่งกรมปศุสัตว์พร้อมที่จะนำข้อมูลที่ได้รับ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

————————————————-

ข่าว/ข้อมูล : กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

เรียบเรียง : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์