ธ.ก.ส. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีสามารถในการแข่งขันระดับโลก ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ ธ.ก.ส. เข้าร่วมการประเมินและได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค