ธ.ก.ส.จับรางวัล “บัตรเดบิต ธ.ก.ส. แจกโชค”

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในกิจกรรมการจับรางวัล “บัตรเดบิต ธ.ก.ส. แจกโชค” ให้กับลูกค้าที่เปิดบัตรเดบิตหรือเปลี่ยนบัตร ATM ทุกประเภท เป็นบัตรเดบิต VISA/Thai Standard ซึ่งบัตรเดบิต A-Green ได้รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์ และบัตรเดบิต A-Smart ได้รับ 2 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ มูลค่า 42,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 52 รางวัล รวมทั้งสิ้น 57 รางวัล มูลค่ารวม 522,000 บาท โดย ธ.ก.ส. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ผ่านทาง LINE Official BAAC Family เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน