อว.จัด “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพภาคกลาง” นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สู่ผู้ประกอบการ

กระทรวงการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เดินหน้าโครงการยุวชนสร้างชาติ จัดงาน “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคกลาง” ปั้นนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ขึ้นชั้นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผ่านการประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ และ สนับสนุนเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจจริง ตั้งแต่ 500,000 – 1,500,000 บาท ดึง ธนาคารออมสิน หนุนช่วยเงินทุนสร้างฝันนำไอเดียไปต่อยอดธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์

วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่โรงละคร เคแบงค์ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคกลาง” โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของโครงการยุวชนสร้างชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย บูธนิทรรศการโครงการยุวชนอาสา โครงการบัณฑิตอาสา โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ และ บูธหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (Certified Incubator) ภาคกลาง รวมถึงบูธจากพันธมิตร ธนาคารออมสิน ที่มาให้ข้อมูลและคำรับปรึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจดร.สุวิทย์ เปิดเผยว่า โครงการกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนิสิตนักศึกษาร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ใช้ระยะเวลา 3 – 5 ปี เพื่อให้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดลองจัดตั้งสตาร์ทอัพ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางธุรกิจ นวัตกรรมสังคมและนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก อว.จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund จัดตั้งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup และมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นโครงการสำคัญในการปฎิรูปประเทศไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้พลังเยาวชนไทยเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมทั้งปฏิรูประบบการเรียนรู้สร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้ยุวชนนำความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ไปพัฒนาพื้นที่ชนบท พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่อีกด้วย


ด้าน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า การดำเนินกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) จะมีรายละเอียดการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ 1. โครงการ Startup Thailand League เป็นการพัฒนา บ่มเพาะ การประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับประเทศ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และ 2. โครงการ Pre-seed Funding เป็นการสนับสนุนเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจจริง ในรูปแบบเงินอุดหนุนสมทบบางส่วนแบบให้เปล่า (90/10) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม คือ 1. INCUBATORS INCENTIVE PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 1,500,000 บาท 2. UNIVERSITY SEED GRANT PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 750,000 บาท และ 3. INNOVATION LABS PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตรอย่าง ธนาคารออมสิน หน่วยงานภาครัฐที่จะมาช่วยสนับสนุนเงินทุนบางส่วนแก่น้องๆ ในการสร้างฝัน ให้สามารถนำไอเดียไปต่อยอดธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง


​ทั้งนี้ ภายในงานนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ได้แก่ “Special Exclusive Mentor by Minister”กรณีศึกษา Youth Startup ทัศนวิจารณ์ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม “Youth Startup Sharing Talk” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางดำเนินธุรกิจ Startup ให้ประสบผลสำเร็จ กับผู้ประกอบหน้าใหม่ไฟแรง และ “การเสวนาภาพรวมโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Panel Discussion)” โดยทีมผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และธนาคารออมสิน

เหล่านิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK : Youth Startup Fund หรือที่เว็บไซต์ https://nia.or.th โทร 02-017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ที่ NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ