ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ม.ค. 63 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการเร่งผลิตสินค้าและเทศกาลตรุษจีน เอกชนวอนภาครัฐยกเว้นจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของ SMEs 6 เดือน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2563 อยู่ที่ระดับ 92.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 91.7 ในเดือนธันวาคม 2562 แต่ค่าดัชนีฯ ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังอยู่ในระดับที่ไม่ดี ทั้งนี้ ค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการกลับมาเร่งปริมาณการผลิตหลังจากติดวันหยุดต่อเนื่องในเดือนธันวาคม ทำให้ทุกองค์ประกอบของดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ทั้งดัชนีฯ ยอดคำสั่งซื้อ ยอดขาย ปริมาณการผลิต และผลประกอบการ ขณะเดียวกัน สินค้าที่ใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และฝุ่น PM 2.5 มียอดขายเพิ่มขึ้น อาทิ สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องมือแพทย์ ยา และเคมีเพื่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ รวมถึงกลุ่มเยื่อและกระดาษจากความต้องการใช้หน้ากากอนามัยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ช่วงเทศกาลตรุษจีนยังส่งผลดีต่อการใช้จ่ายในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่สงครามการค้าเริ่มคลี่คลายลงจากการที่สหรัฐฯ และจีนได้บรรลุข้อตกลงการค้าเฟสที่ 1 และการขยายตลาดส่งออก ส่งผลดีต่อคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งจะกระทบต่อการลงทุนภาครัฐและการจ้างงาน ขณะที่ภัยแล้งยังส่งผลต่อกำลังซื้อในภาคเกษตร

จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,210 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศในเดือนมกราคม 2563 พบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 46.0 มีความกังวลถึงสถานการณ์การเมืองภายในประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจโลกร้อยละ 64.6, อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์) ในมุมมองผู้ส่งออกร้อยละ 55.1, ราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 35.5 และ 19.9 ตามลำดับ

สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 99.4 โดยลดลงจาก 100.1 ในเดือนธันวาคม 2562 โดยค่าดัชนีต่ำที่สุดในรอบ 44 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อการชะลอตัวของกำลังซื้อภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคเกษตรจากปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19 หากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การส่งออกและเศรษฐกิจในประเทศ

สำหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้ภาครัฐยกเว้น การจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างและผู้ประกอบการ SMEs เป็นระยะเวลา 6 เดือน