ที่ปรึกษารัฐมนตรี เผย ว่างงานไร้กังวล มีบริการหางานให้หลายช่องทาง เตรียมตำแหน่งงาน ในระยอง รองรับ 1,604 อัตรา และ ในพื้นที่ EEC 2,907 อัตรา

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างในระยอง 1,604 อัตรา และในพื้นที่ EEC กว่า 2,907 อัตรา รองรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ พร้อมย้ำ ภาครัฐให้บริการรับสมัครงานหลายช่องทาง รวมทั้ง website หางาน ชื่อ smartjob.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน สามารถเข้าถึงได้ด้วยการ Search google

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากกรณี บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส หรือ จีเอ็ม ที่ประกอบกิจการประกอบรถยนต์เชฟโรเลต จะยุติการจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทยภายในสิ้นปี 2563 และทำให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง ประมาณ 1,500 คน นั้น ความคืบความหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ จากการตรวจสอบเพิ่มเติม ลูกจ้างที่บริษัททั้งสองกำหนดเลิกจ้างมีประมาณ 1,500 คน มีอายุงานโดยเฉลี่ยที่ 10 ปี จำแนกเป็น 1.ลูกจ้างในส่วนการประกอบรถยนต์ ประมาณ 800 คน 2.ลูกจ้างในส่วนของการผลิตเครื่องยนต์ ประมาณ 400 คน โดยทั้งสองกลุ่มนี้เป็นลูกจ้างที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป ไม่ใช่ทักษะพิเศษเฉพาะด้าน 3. ลูกจ้างในส่วนของงานสนับสนุน เช่น งานสำนักงาน บัญชี การเงิน จัดซื้อ ฯลฯ อีกประมาณ 300 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งทักษะวิชาชีพขึ้นอยู่กับลักษณะงานแต่ละงาน

“ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อพนักงาน ที่ถูกเลิกจ้าง และได้มอบหมายให้ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางานหาตำแหน่งงานว่างรองรับแล้ว ซึ่งขณะนี้ กรมการจัดหางานได้จัดหาตำแหน่งงานว่างในจังหวัดระยองไว้ 1,599 อัตรา เป็นในกลุ่มยานยนต์และที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ประมาณ 300 อัตรา ส่วนพนักงานฝ่ายผลิตอื่นๆ อีกประมาณ 700 อัตรา ขณะที่ตำแหน่งงาน ว่างในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) มีตำแหน่งงานว่าง 2,907 อัตรา แยกเป็น จังหวัดฉะเชิงเทรา 660 อัตรา ชลบุรี 643อัตรา และระยอง 1,604 อัตรา

โดยมีช่องทางการให้บริการสมัครงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ หลายช่องทางคือ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) Job fair รวมทั้งตู้งาน (Job Box) ที่ตั้งกระจายอยู่ทุกจุดทั่วประเทศ หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob ที่เป็น platform หางานของกระทรวงแรงงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการ Search google นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ”รศ.ดร.จักษ์ฯ ที่ปรึกษากล่าว