กรมประมง ยกระดับประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย แนวทาง การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการประมง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอำเภอด้านการบริหารจัดการประมงสำหรับประมงอำเภอ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย แนวทาง ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการประมง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของหน้าที่ประมงอำเภอร่วมกัน มีกำหนดการจัดทั้งหมด 5 รุ่น โดยมีวิทยากรจากกรมประมงร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และวิทยากรจากภายนอก มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย