อนุทิน สายตรงจากสวีเดน ยินดีคนไทยกลับบ้าน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วิดีโอทางไกลจากประเทศสวีเดน แสดงความยินดีคนไทยที่สัตหีบและผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้าน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน อย่าหวั่นแรงกดดันภายนอก รักษามาตรฐานการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคที่ใช้อยู่อย่างเข้มข้น ย้ำประชาชนยึดข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วิดีโอทางไกลจากเมืองสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน มายังศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ว่า ขอแสดงความยินดีกับคนไทยที่สัตหีบและผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้าน และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและยึดข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากไม่ได้ปิดบังข้อมูลการรายงานแต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสุขยังคงมีระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคที่ใช้อยู่อย่างเข้มข้น และค้นหาผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เมื่อพบจะนำเข้าสู่ระบบดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว

“ขอขอบคุณและให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่ากังวลกับแรงกดดันจากภายนอก จำนวนผู้ป่วยไม่ได้บอกถึงประสิทธิภาพการทำงาน แต่จำนวนผู้ที่รักษาหายสามารถบอกถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้ดีที่สุด” อนุทินกล่าว

สำหรับเรือ Westerdam ที่เทียบท่าที่สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีนโยบายให้ผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวเข้ามาไทย หากมีความประสงค์ต้องมีการสังเกตอาการก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นเวลา 14 วัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยได้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานกงสุล และการท่าอากาศยานไทยไว้แล้ว นอกจากนี้ สำนักงานการบินพลเรือนไม่อนุญาตให้เครื่องบินเช่าเหมาลำที่เดินทางเข้าประเทศไทยจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563