กรม สบส.ร่วม ปคม.สาวต้นตอ กวาดล้างขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยอยู่ระหว่างเตรียมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงสาวต้นตอ กวาดล้างขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติ จะไทยหรือเทศหากพบการละเมิดกฎหมายมายฟันโทษทันทีไม่มีเว้น

จากกรณี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานต่างๆ เข้าจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นเครือข่ายอุ้มบุญที่ และทำการตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า จากการที่ กรม สบส.ได้ขยายผลตรวจสอบหลักฐานหาความเชื่อมโยงร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นอาจมีสถานพยาบาลที่เข้าข่ายว่ามีส่วนร่วมกระทำความผิด จำนวน 9 แห่ง แพทย์จำนวน 4 ราย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยในขณะนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส.อยู่ระหว่างตรวจผลการตั้งครรภ์ของผู้รับจ้างตั้งครรภ์แทน จำนวน 7 ราย รวมทั้งตรวจดีเอ็นเอ (DNA) ของเด็กที่พบในที่เกิดเหตุ จำนวน 2 ราย ซึ่งหากตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ก็จะมีโทษ ดังนี้  1) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ขออนุญาตดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2) ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 3) เป็นคนกลาง นายหน้า โดยเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการตอบแทนในการรับตั้งครรภ์แทน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พบสถานที่ที่เกิดเหตุทาง ปคม.ได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ตรวจสอบยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นพบการกระทำผิด 3 ข้อหา ดังนี้ 1)ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท 2)ขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 3,000 บาท  และ3)ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยไม่จดทะเบียนสถานประกอบการ มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่อาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งเบาะแสได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่กลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18418-18419 หรือ เฟซบุ๊คสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ หรือ เฟซบุ๊กมือปราบสถานพยาบาลเถื่อน หรือ กองกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18830 หรือศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคฯ email : crmhss.moph@gmail.com โทร 02 1937057 ในวันและเวลาราชการ