วว. มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 1,000 หลอด สนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนจีน ป้องกันการระบาดไวรัส Covid -19

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รับมอบ  “เจลล้างมือแอลกอฮอล์” สูตร เพิ่มสารมือนุ่มลื่น จำนวน 1,000 หลอด  จาก  ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาเซียน เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเขื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “Covid-19” โอกาสนี้ รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว. พร้อมผู้บริหาร อว. และ วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ (ถนนศรีอยุธยา)