นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตรวจสอบความเสียหายพื้นที่การเกิดไฟป่า พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการเร่งดับไฟป่าจนไฟสงบ

วันที่ 19 ก.พ.63 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดจากไฟป่าพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดับไฟป่าภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ    ภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งนายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ร่วมลงพื้นที่ด้วย ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย วันที่ 19 ก.พ.63 เวลา 08.00 น. ซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 63 ที่ผ่านมา และขณะนี้เพลิงได้สงบลงเรียบร้อยแล้ว

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า เหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้มีพื้นที่เสียหายประมาณ 3,400 ไร่ และบางจุดยังมีปะทุขึ้นบ้าง ตามที่ได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ     ภูกระดึงอีกประมาณ 90 ไร่ แต่ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและยังสามารถควบคุมได้ตามปกติ ซึ่งไฟป่าที่เกิดขึ้นครั้งนี้มาจากข้างล่างภูไม่ได้เกิดจากข้างบนภู และขณะนี้ก็ได้เฝ้าระวังพื้นที่ตามแนวดำแนวกลุ่มควัน เพื่อป้องกันการปะทุอีก โดยในวันนี้ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านไฟป่า จัดการเชื้อเพลิงและดับเปลวไฟขนาดเล็กที่ลุกไหม้บริเวณขอนไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสลมพัดและเกิดเปลวไฟขึ้นอีก ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้ดับสนิทภายในเที่ยงของวันนี้ และได้ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบแนวพื้นที่ความเสียหาย การฟื้นฟูระบบนิเวศต่างๆ พร้อมทั้งมอบเสบียงเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้กล่าวอีกว่า “ผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าได้พักบ้างหรือไม่ และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้หาเวลาพัก และให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไปบริหารจัดการเวลาจัดเวรยามดูแลป้องกันการเกิดไฟป่า ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอับแรก อีกทั้งท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าด้วย ซึ่งคนจุดไฟเผาป่าไม่เคยเข้าใจว่าการดับไฟแต่ละครั้งมันยากและเหน็ดเหนื่อยเพียงใด อยากให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วย เพราะทุกครั้งที่มีการเผาป่าเกิดขึ้น มันสูญเสียทั้งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ส่วนการดำเนินการหลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย และต้องเร่งประเมินผลให้เร็วที่สุด ด้วยการพิจารณาจากทั้งหลักวิชาการและการพูดคุยหารือ ซึ่งการฟื้นฟูภูกระดึงบางพื้นที่สามารถฟื้นคืนสภาพขึ้นเองได้ แต่ต้องเร่งประเมิน อาจจะขอความร่วมมือจากกลุ่มจิตอาสากลุ่มคนที่รักป่ามาร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ในการฟื้นฟูภูกระดึงต่อไป”