อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร และรับฟังผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

วันที่ 19 ก.พ.2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง และคณะร่วมเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร และรับฟังผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และการดำเนินการตามแผนขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ซึ่งพบว่าการดำเนินงานดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนและตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งได้มีการมอบนโยบายคนสำราญ งานสำเร็จ เน้นความรัก ความสามัคคี ในองค์กร และการให้ความสำคัญกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ และนอกจากยังนี้ได้มีการปลูกต้นไม้รวงผึ้งบริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดอีกด้วย