กรมการแพทย์ร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning Week ช่วยประเทศไทย ปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่  นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Week ว่า กรมการแพทย์ได้นำผู้บริหารบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์และกรมอนามัยจัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning  Week รวมพลังรวมใจรักษาความสะอาดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งรัดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนอยู่รวมกันจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ โดยตรง

กรมการแพทย์และกรมอนามัยจึงได้จับมือบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองอย่างง่าย ๆ เริ่มต้นจากการดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ซึ่งกิจกรรม Big Cleaning Week  เป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และรณรงค์ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่สาธารณะสามารถทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่พักอาศัยของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ โดยมีแนวทาง คือ

1. ฆ่าเชื้ออย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ด้วยการทำความสะอาดสถานที่โดยเฉพาะห้องสุขา สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสารและมีการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอซ้ำ อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมงและถี่ขึ้นมากในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารแออัด

2.เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยง ทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวที่มีการให้บริการเน้นความสะอาดตามพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวจับในรถ  ที่จับบริเวณประตู เบาะนั่ง ที่เท้าแขน ปุ่มกดจำหน่ายตั๋ว ปุ่มกดจำหน่ายเครื่องดื่ม  ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้ทั่วถึง ได้แก่ เตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงานทำงานในพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณที่มีอุปกรณ์ใช้งานร่วมกัน เช่น ทางเข้ายานพาหนะ อุปกรณ์จำหน่ายตั๋ว ราวจับบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟท์เป็นต้น นอกจากนี้การเพิ่มช่องทางออนไลน์ เป็นแนวทางที่จะช่วยลดความแออัดได้ และ

4.ใส่ใจตนเองรวมไปถึงผู้โดยสาร ขณะปฏิบัติงานผู้ขับขี่และพนักงานประจำยานพาหนะควรสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ไปบ่อย ๆ นอกจากนี้ควรหมั่นสังเกตผู้ใช้บริการและเพื่อนร่วมงานหากพบว่ามีใครป่วยให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาและพบแพทย์ทันที

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญ คือ ควรป้องกันตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในบริเวณชุมชน หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ อย่างสม่ำเสมอ  กรณีที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย เช่น  มีไข้  ไอ  จาม  เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว จะทำให้ประชาชนคนไทยปลอดภัยจากไข้หวัดและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


#กรมการแพทย์ #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #BigcleaningWeek