ฟู้ดสตาร์ จัดงานประชุมพันธมิตรทางธุรกิจ “Go Together Grow Together 2020”

นางสาวจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (คนกลาง) พร้อมด้วย คุณดิลก ธัญญาเวชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (ซ้ายสุด), คุณวิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (ที่ 2 จากขวา), คุณนิติพงษ์ จิระวรานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (ขวาสุด) และ คุณภัทรียา ธรรมยุติการ ผู้อำนวยการฝ่าย การตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) จัดงาน Go Together Grow Together 2020” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงถึง กลยุทธ์และทิศทางการทำงานของ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ในปี 2020 ให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในเรื่องการ “เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย” เพื่อให้คู่ค้าเชื่อมั่นในบริษัทฯและการทำงานร่วมกันบรรลุตามเป้าหมาย ทั้งยังเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน  โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมอนันตรา สยาม เมื่อเร็ว ๆ  นี้